UNESCO ASP

No 2012.gada  Daugavpils pilsētas 20.pirmsskolas izglītības iestāde piedalās UNESCO Asociēto skolu projektā.

Īstenotās aktivitātes:

 1. UNESCO nedēļa
  Fotoreportāžas veidošana par Daugavas lokiem.
 2. Starptautiskā rakstpratības diena
 3. Starptautiskā Miera diena Starptautiskais JCI iniciatīvu “Peace Is Possible” projekts veltīts Starptautiskai miera dienai “Dūju aleja”
 4. Eiropas Sporta nedēļa
  Sporta aktivitātes iesaistot audzēkņus, vecākus un iestādes darbiniekus.
 5. Starptautiskā putras diena
 6. Starptautiskā roku mazgāšanas diena
 7. Starptautiskā tolerances diena
  Pasākumi 5 – 7 gadus veciem audzēkņiem.
 8. Eiropas atkritumu samazināšanas nedēļa.
  Sadarbībā ar Daugavpils dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola” –  semināri – praktikumi iestādes bērnu vecākiem un pirmsskolas izglītības skolotājiem par tēmu „Materiālu atkārtotas izmantošanas iespējas”.
 9. Starptautiskā dzimtās valodas diena
  – Izteiksmīgās runas konkurss 5 – 7 gadus veciem audzēkņiem „Dzejoļu burvība”.
  – Pasākumi sadarbībā ar Daugavpils Baltkrievu un Daugavpils Poļu kultūras centru pārstāvjiem. Izstāde „Ābece” sadarbībā ar 5 – 7 gadus vecu audzēkņu vecākiem.
  – Pasākums „Rainim un Aspazijai 150” sadarbībā ar J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolas skolotāju.
 10. Pasaules dzejas diena
  – Tikšanās ar dzejnieci T.Trutjko, bērnu zīmējumu izstāde par T.Trutjko grāmatām „Zooparks” un „Lauku sēta”. – Izteiksmīgās runas konkurss „Jautrie dzejoļi”, veltīts dzejnieces A.Barto 150 gadu jubilejai. -Pasaules dzejas dienai veltīts Korneja Čukovska 135 gadu jubilejas izteiksmīgās runas konkurss “Pasakainie dzejoļi”-Pasaules dzejas dienai veltīts Borisa Zahodera 100.gadadienai veltīts izteiksmīgās runas konkurss “Krāsainie dzejoļi”
 11. „Pasaules ūdens diena ”
  „Ūdens nedēļas” aktivitātes:
  ekskursija uz SIA „Daugavpils ūdens” muzeju;
  -Pilsētas mēroga seminārs par tēmu „Īpaša ūdens maģija pirmsskolas vecuma bērniem: izzinoši-praktiskās darbības organizācija ar ūdeni”. Bērnu izzinošas praktiskās darbības (eksperimenti, pētījumi). Psihologa konsultācija „Ūdens ietekme uz bērnu psihi”, videofilma „Bērnu domas par ūdeni”, plastilīna multfilma „Ūdens dabā” – sadarbībā ar vecākiem.
  -Pasākumi „Ūdens maģija” grupās. Eksperimenti ar ūdeni, ūdens īpašību izpēte.
 12. Starptautiskā teātra diena
  2 -7 gadus vecu audzēkņu grupu teatralizēti uzvedumi.
 13. Sadarbības izzinošs pasākums, kuru organizēja Daugavpils pilsētas 26.pirmsskolas izglītības iestādes pedagogi kopā ar Ceriņu bibliotēkas darbiniekiem par tēmu “Sargāsim mūsu Latvijas bagātību – mežu!”
 14. „Pasaules preses brīvības diena” Pasākums „Avīžu turnīrs” sadarbībā ar preses pārstāvjiem un bērnu vecākiem.
 15. Starptautiskai dienai “Kultūru daudzveidība dialogam un attīstībai” veltīts pasākums “Sadraudzības svētki” kopā 21.PII un 27.PII
 16. Sadarbības pasākums kopā Daugavpils Vienības pamatskolu “Vērtības ritmos”
 17. Starptautiskā koku stādīšanas akcija „100 miljoni koku”
  2012./2013.m.g. sadarbībā ar vecākiem iestādīti 39 šķirnes stādi: liepas, pīlādži, tūjas, egles, kadiķi.
  2013./2014.m.g. 5-7 gadus veci audzēkņi iestādīja 10 klinšrozīšu krūmus.
  2014./2015.m.g. 5-7 gadus veci audzēkņi iestādīja 59 klinšrozīšu krūmus.