Sadarbība

 • Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde
 • UNESCO ASP dalībskolas un izglītības iestādes
 • eTwinning projektu dalībskolas un izglītības iestādes
 • Daugavpils 13.vidusskola
 • Daugavpils 15.vidusskola
 • J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija
 • Daugavpils 11.pamatskola
 • Daugavpils pilsētas 21.pirmsskolas izglītības iestāde
 • Daugavpils pilsētas 26.pirmsskolas izglītības iestāde
 • Daugavpils pilsētas 27.pirmsskolas izglītības iestāde
 • Daugavpils Ceriņu bibliotēka
 • Bērnu un jauniešu centrs „Jaunība”
 • Daugavpils Universitāte
 • Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola”
 • Daugavpils Krievu kultūras centrs
 • Daugavpils Baltkrievu kultūras centrs
 • Daugavpils Poļu kultūras centrs
 • Latvijas Valsts Robežsardze
 • Latvijas Valsts Policija