Padziļināti darba virzieni

 • Runas attīstīšana
 • Latviešu tautas tradīcijas:
  • Miķeļi,
  • Mārtiņi,
  • Ziemassvētki,
  • Sveču diena,
  • Meteņi,
  • Lieldienas,
  • Līgo
 • Teatralizācija
 • Sadarbība ar vecākiem