Par mums

Esiet sveicināti Daugavpils pilsētas 20. pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaku namiņš” mājas lapā!

Daugavpils pilsētas 20. pirmsskolas izglītības iestāde dibināta 1966. gada 3.maijā.

Daugavpils pilsētas 20. pirmsskolas izglītības iestāde

Iestādes vadītāja Jeļena Gridjuško

Iestāde strādā katru darba dienu no plkst.7.00-18.00,
pirmdienās no plkst.7.00- 18.30.

Iestādē ir 11 grupas, no tām:

 • 3 grupas īsteno „Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programmu”
 • 7 grupas īsteno „Vispārējās pirmsskolas izglītības programmu”
 • 1 grupa īsteno „Mazākumtautību speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar valodas traucējumiem”

2022./2023.m.g. izglītojamo skaits – 207

 • 12.grupa – mazbērnu (1-2 gadus veci bērni), mācību un audzināšanas process notiek bilingvāli – 1.modelis
 • 3.grupa – I jaunākā (2-3 g.v.), mācību un audzināšanas process notiek bilingvāli – 1.modelis
 • 4.grupa – I jaunākā (1,5-3 g.v.), mācību un audzināšanas process notiek latviešu valodā
 • 2.grupa – II jaunākā (3-4 g.v.), mācību un audzināšanas process notiek latviešu valodā
 • 11.grupa – II jaunākā (3-4 g.v.), mācību un audzināšanas process notiek bilingvāli – 1.modelis
 • 1.grupa – vidējā (4-5 g.v.), mācību un audzināšanas process notiek latviešu valodā
 • 7.grupa – vecāka (5-6 g.v.), mācību un audzināšanas process notiek latviešu valodā
 • 5.grupa – vecākā (5 -6 g.v.), mācību un audzināšanas process notiek latviešu valodā
 • 8.grupa – sagatavošanas (6-7 g.v.), mācību un audzināšanas process notiek latviešu valodā
 • 9. grupa –sagatavošanas  (5-7 g.v.), mācību un audzināšanas process notiek latviešu valodā
 • 10.grupa – grupa izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (4-7 g.v.)mācību un audzināšanas process notiek bilingvāli – 1.modelis

Iestādē strādā 50 darbinieki, no tiem

 • 22 pedagogi ar augstāko pedagoģisko izglītību,
 • 1 pedagogs ar nepabeigtu augstāko pedagoģisko izglītību (studente),
  • 6 pedagogi ar maģistra grādu,
  • 11 pedagogi ar 1. pedagoga profesionālās darbības kvalitātes pakāpi,
  • 2 pedagogi ar 2. pedagoga profesionālās darbības kvalitātes pakāpi.
 • 27 tehniskie darbinieki.

Pieredzes bagāti pedagogi:

 • sekmē izglītojamo pašapziņas veidošanos,
 • attīsta fiziskās, sociālās, intelektuālās un radošās prasmes,
 • nodrošina bērnu veselības nostiprināšanu, pilnveidojot fiziskās audzināšanas darbu,
 • nodrošina kvalitatīvu bērnu sagatavošanu skolai,
 • organizē mācības latviešu valodā, izmantojot bilingvālo pieeju un daudzveidīgas metodes,
 • mācību procesu organizē atbilstoši kompetenču pieejā balstītam mācību saturam integrētu rotaļnodarbību veidā visas dienas garumā attīstošā un draudzīgā vidē,
 • veido izpratni par piederību Latvijas valstij, veicina nacionālās pašapziņas un patriotisma jūtu veidošanos,
 • veicina un popularizē ģimeņu drošu un veselīgu dzīvesveidu ar kopīgām aktivitātēm,
 • aktīvi iesaista izglītojamos un viņu vecākus republikas un pilsētas pasākumos, akcijās, izstādēs un konkursos.

Izglītojamajiem tiek piedāvātas papildus nodarbības:

 • Interešu izglītības programma „Raita mana valodiņa” (5-7 g.v.)
 • Interešu izglītības programma “Angļu valoda  3-7 gadu veciem bērniem “Be happy””
 • Skolotāja logopēda  nodarbības (5-7 g.v.)