eTwinning School

2020.gadā skola saņēma “eTwinning Skola” statusu!

Daugavpils pilsētas 20.pirmsskolas izglītības iestāde saņem “eTwinning Skola” statusu

No 2010.gada Daugavpils pilsētas 20.pirmsskolas izglītības iestāde piedalās eTwinning starptautiskajos projektos

Īstenotie projekti:

 • 2021./2022.m.g. Starptautiskais projekts WE ADD VALUE TO STEM WITH ANIMALS

  Darbības laiks: 11.10.2021.-11.05.2022.
  Dalībvalstis : Turcija, Grieķija, Azerbeidžāna, Rumānija, Polija, Itālija, Ziemeļmaķedonija, Latvija, Albānija, Bosnija un Hercogovina, Igaunija, Jordānija, Lietuva, Malta, Norvēģija, Spānija.
  Projekta mērķis: Iepazīt dzīvniekus (mājdzīvnieki, zoodārza iemītnieki) neizmantojot grāmatas, bet vērojot to uzvedību, raksturu, paradumus reālajā dzīvē un iepazīstinot citus ar iegūtām atziņām. Uzzināt, ko dzīvnieki mums var iemācīt, kādus mājdzīvniekus tur mājās citās valstīs.
  Rezultāti: projekta laikā tika attīstītas bērnu pētnieciskās iemaņas un radošās spējas; izveidota interaktīvā grāmata ar dalībvalstu projekta materiāliem; izzināšanas procesā tika iesaistīti bērnu vecāki; pedagogi papildināja IT rīku izmantošanas prasmes.

 • 2021./2022.m.g.  Latvijas projekts DIMDARU, DAMDARU

Daugavpils pilsētas 20.pirmsskolas izglītības iestāde kopā ar partneriem no Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš”, Ludzas pirmsskolas izglītības iestādes “Ŗūķītis” un Daugavpils 17. pirmsskolas izglītības iestādes izveidoja eTwinning nacionālo projektu “Dimdaru, damdaru”.
Mērķis –  3-5 gadus veciem bērniem piedalīties Mārtiņdienas svētkos ar pašdarinātiem mūzikas instrumentiem, improvizējot, ejot rotaļās un dziedot dziesmas. Attīstīt muzikālo dzirdi un ritma izjūtu. Mākslinieciskajā darbībā apgūt rotaļas un vizualizēt Mārtiņgaili.
Projekta partneri saplānoja darbu pirmajā tikšanās reizē Siguldā, kad satikās kursos “Mentorings un projektu veidošanā “eTwinning Skola” statusu ieguvušajām iestādēm”.
E-Twining projekta laikā bērni varēja iepazīties ar citiem bērniem un pilsētām, kā arī tikties ZOOMĀ, kopā dziedāt dziesmas un klausīties skaņdarbus. Izmantojot pašizgatavotus mūzikas instrumentus, bērni muzicēja. Kā arī izpētīja Mārtiņdienas tradīcijas un organizēja aktivitātes, rotaļas un Mārtiņdienas pasākumu.
Bija saplānots ļoti daudz aktivitāšu, kur skolotājas un bērni aktīvi sadarbojās un dalījās ar pieredzi. Dažās aktivitātēs bija iesaistīti arī bērnu vecāki. Viņi mājās mēģināja izgatavot Mārtiņgaiļus dažādās tehnikās. Vēlāk iestādē tika rīkota to izstāde.
Pēdējo tikšanos organizēja Daugavpils pilsētas 17. pirmsskolas izglītības iestāde. Tiešsaistes tikšanās noslēguma sanāksmē piedalījās 16 dalībnieki. Projekta partneri vēstīja par saviem, bērnu un vecāku ieguvumiem. Pārrunāja, kas radīja grūtības un kā tās novērst.

Projekta partneri jau sāk plānot nākotnes iespējas, sadarboties ar Lietuvas kolēģiem, iespējams, tēma būs par Lieldienu tradīciju svinēšanu.
Sirsnīgi pateicamies mūsu partneriem par aktīvu līdzdalību projektu realizēšanā.

Projekta darba plāns:
1. Bērnu un grupas skolotāju iepazīstināšana ar projekta tēmu.
2. Partneru iepazīstināšana ar savu pilsētu, mācību iestādi (foto vai video) – septembris.
3. Plakāta veidošana (septembris).
4. Bērnu iepazīstināšana ar mūzikas instrumentiem – septembris.
5. Instrumentu pagatavošana – oktobris.
6. Pieredzes apmaiņa ar partnerskolu instrumentu izgatavošanā (meistarklase) – oktobris.
7. Vecāku un bērnu kopdarbs – Mārtiņgailis (darbu izstāde) – 18.oktobris- 1.novembris.
8. Rotaļas ar pašgatavotiem mūzikas instrumentiem no 11. oktobra līdz novembrim.
9. Projekta noslēgums – Mārtiņdienas svētki (kopkoncerts ZOOM platformā).
10. Materiālu apkopošana.
Ieskatu projekta aktivitātēs var apskatīt Foto galerijā sadaļā – eTwinning.

 • 2020./2021.m.g. Starptautiskais projekts  DISCOVERING STEM IN NATURE
  Darbības laiks: 03.03.2021. – 16.05.2021.Dalībvalstis : Jordānija, Itālija, Latvija, Lietuva, Polija, Rumānija, Ziemeļmaķedonija, Turcija, IgaunijaProjekta mērķis: Attīstīt bērnu izpratni par dabas parādībām, veidot prasmes, pielietojot STEM metodes elementus.
  Rezultāti: projekta laikā tika attīstītas bērnu pētnieciskās prasmes; izveidota digitālā multfilma, digitālie padleti; notika pieredzes apmaiņa ZOOM platformā ar Polijas, Zviedrijas, Turcijas, Latvijas un Lietuvas pedagogiem.
 • 2020./2021.m.g. Starptautiskais projekts  MY SEASONS MY COLORS
  Darbības laiks: 02.09.2020.-30.04.2021.Dalībvalstis : Īrija, Turcija, Serbija, Portugāle, Grieķija, Bulgārija, Azerbaidžāna, Slovākija, Rumānija, Polija, Itālija, Francija, Apvienotā Karaliste, Ziemeļmaķedonija, LatvijaProjekta mērķis: Radīt bērniem izpratni par krāsu dažādību dabā gadalaiku griezumā, veicot pētījumus par gadalaikiem, kā tie veidojas, kā tie ietekmē dzīvas būtnes dabā, kādas krāsas ir sastopamas katrā gadalaikā.
  Rezultāti: projekta laikā tika attīstītas bērnu pētnieciskās iemaņas un radošās spējas; izveidota interaktīvā grāmata ar dalībvalstu projekta materiāliem; izzināšanas procesā tika iesaistīti bērnu vecāki; pedagogi apguva dažādu web 2.0 rīku izmantošanu.
 • 2019./2020.m.g. Starptautiskais projekts LEARN TO EXPERIENCE

Mūsu projekts sākās septembrī un tiks pabeigts jūnijā. Šī projekta mērķis ir, veicot eksperimentus,  tiks pilnveidotas bērnu lasīšanas, zīmēšanas, rakstīšanas, interpretācijas, izteiksmes, drāmas un  tālāk. prasmes. Ar eksperimentiem tiks nodrošināts, ka bērni ir aktīvi grupas darbā, darbojas sadarbībā, veido pozitīvas attiecības ar vidi, veido jaunus draugus no ārvalstīm un mijiedarbību starp pirmsskolas izglītības iestādēmProjekts paredzēts 5-6 gadus veciem bērniem.

Projektu foto var apskatīt Foto galerijā sadaļā – eTwinning

Šajā projektā mēs atbildēsim uz jautājumu: kāpēc ir svarīgi pareizi attīstīt bērnus?Kad bērns spēlējas, viņš vai viņa dzīvo savā brīnišķīgajā un aizraujošajā pasaulē.Spēle ir prieka un jautrības izpausme.Spēle nav pienākums. Bērns spēlē pašas spēles baudīšanai. Spēle veicina bērna fizisko attīstīšanu.  Spēle attīsta vērojumus, uzmanību, domāšanu, iztēli, atmiņu, gribasspēku, radošumu un intelektu.Šis projekts notiks četru mēnešu laikā  oktobrī, novembrī, decembrī un janvārī. Tās mērķis ir parādīt bērnu rotaļas.Rotaļāšanās ir katra bērna galvenā nodarbe.Rotaļāšanās bērniem ir vitāla nodarbe.Spēlē bērni mācās, mijiedarbojas, komunicē.Spēlē bērni gūst panākumus, uzlabo savu pašapziņu, vairo pašizpausmes un pašrealizēšanās prasmesProjekts paredzēts 4-6 gadus veciem bērniem.

 • 2019./2020.m.g. Starptautiskais projekts“KALĖDŲ ŽVAIGŽDĖS BELAUKIANT” Waiting for Christmas starĀtri  beigsies rudens un pavisam drīz sāksies ziema. Lai radītu Ziemassvētku noskaņojumu mājās un bērnudārzā, bērnu svētkus pārvērstu par brīnumu, mēs kopā ar bērniem  pētīsim svētku tradīcijas, veidosim rotājumus, gatavosim svētku našķus. Mērķis ir attīstīt bērnu zinātkāri un radošumu. Projekts paredzēts 4-6 gadus veciem bērniem.

 

2018./2019.m.g. Starptautiskais projekts THE HARMONY OF NATURE-2019

Pieredzes apmaiņa, zinātniska darbība ar parādībām dabā, IKT zināšanu pielietošana un svešvalodu lietošana sadarbībā starp skolām, vides izglītība, bērnu tiesības, ģimenes tiesības, Eiropas Savienības pilsoņu tiesības un pienākumi, zinātniskā izglītība u.c.

I SADAĻA  literāra radīšana (prozā, rakstos, tēlos, tēlos, tēlos, zinātniskajās fantāzijās, skicēs, referātos, portfeļos u.c.)

II SADAĻA  plastikas radīšana, kas veidota jebkurā tehnikā, ieskaitot fotografēšanu: zīmējumi, gleznas, kolāžas, izkārtojumi, lapiņas, plakāti, plakāti, origami, datorglezniecība u.c.

 • 2018./2019.m.g. Starptautiskais projekts  Flashmob danceProjekts  5-7 gadu veciem bērniem fiziskai attīstībai ar horeogrāfijas elementiem. Projekta mērķi : Motivēt bērnus sportot, dejot un radoši darboties un sadarboties.

Gala rezultāts: Flashmoba deja, internet translācija, kopīgs video.
2 mēnešu laikā fiziskās attīstības mācībās bērni izdomās dažādas kustības un ar skolotāju palīdzību izveidos no tām deju. Iemācīsies un visi kopā sarunātā laikā katrs savā pilsētā uzstāsies ar flashmob deju. Deja tiks translēta internet vietnē, gala rezultātā būs pieejams kopīgs video klips. Projekta gaitā paredzētas sekojošas aktivitātes:
1) ievadaktivitāte – Integrēta nodarbība par to kas ir “flashmob”, video skatīšanas, apspriešana;
2) mūzikas klausīšanās, apspriešana grupā, pamata kustību izvēle (piedāvāt bērniem izdomāt savas kustības, apspriest ar projekta dalībniekiem);
3) video filmēšana partneriem;
4) partneru video noskatīšanās un dejas apspriešana caur Skype;
5) dejas soļu mācīšanās;
6) flashmobs/ interneta translācija;
7) video montāža.

 • 2018./2019.m.g. Starptautiskais projekts “Fun and Games Math 3”
 • 2017./2018.m.g. Starptautiskais projekts “Fun and Games Math 3” Projekta mērķis ir dalīties ar matemātiskām spēlēm, kuras pedagogi izmanto 5-7 gadus vecu bērnu matemātikas rotaļnodarbībās, kuras izdomā paši bērni, izvietot blogā spēļu aprakstus un instrukcijas, veidot foto galeriju, kā arī veidot bērniem interesi par matemātiskiem jēdzieniem, motivēt bērnus radoši izpausties, izmantojot matemātiskās spēles ikdienas dzīvē. Projektā iesaistītās skolotājas dalījās pieredzē, kā var izmantot dabas materiālus matemātikas rotaļdarbībās, bērniem tika attīstīta interese par matemātiku, attīstījām loģisko domāšanu un mudinājām izmantot matemātiskās zināšanas ikdienā. Pagatavojām jaunas spēles un dalījāmies ar citu valstu bērniem. Projekta beigās visas spēles bija apkopotas blogā.

 

 • 2017./2018.m.g. Nacionālais projekts “Latviešu kultūras izpēte starp novadiem”

Šajā projektā piedalījās mūsu pirmsskolas iestāde un Vidzemes novada Salaspils pirmsskolas izglītības iestāde “Jāņtārpiņš”. Projektā piedalījās vecākās un sagatavošanas grupu bērni. Projekta mērķis – iepazīt Latgales un Vidzemes novadu tērpus un tradīcijas. Bērni iepazinās un izpētīja sava novada – Latgales tautas tērpu un salīdzināja ar Vidzemes. Klausījāmies latgaliešu dziesmas, dejojām tautas dejas. Ziemassvētkos iepazināmies un nogaršojām latgaliešu tradicionālos ēdienus. Bērni salīdzināja latviešu un latgaliešu alfabētus.

 • 2016./2017.m.g. Starptautiskais projekts “Finger world”Projekta darbība no 17.01.2017. līdz 17.04.2017. Šī projekta laikā 5 -7 gadus veci bērni rotaļformā un rotaļdarbībā izpildīja dažādus uzdevumus sīkās motorikas attīstīšanai. Sadarbības procesa laikā projekta partneri piedāvāja mums savas interesantākās un iemīļotākās spēles sīkās motorikas attīstīšanai. Savukārt Daugavpils 20.pirmsskolas izglītības iestādes vecākās un sagatavošanas grupu skolotājas dalījās pieredzē un piedāvāja sadarbības partneriem savas idejas, kā var izmantot knaģus, kā arī iemācīja partnerus veikt pirkstiņvingrojumus “Tīģerēns”, veikt plaukstiņu masāžu ar masāžas bumbiņām un vienlaicīgi vingrināt runas aparātu – vingrinājums “Burvju mākslinieks”, demonstrēja pirkstiņteātri, izmantojot pirkstiņlelles no dzijas, auduma un kartona.
 •  2016./2017.m.g. Starptautisks projekts “May childrens friendshih and games thrive in Europe!”

 

 • 2015./2016.m.g. „Flower in a child’s hand”. Projekta darbības laiks no 02.01.2016. līdz 31.05.2016. Projektā piedalījās vecākās un sagatavošanas grupu bērni. Projekta mērķis – paplašināt bērnu zināšanas par augiem, iemācīt tos stādīt, par tiem rūpēties, kā arī parādīt, cik dažādi mēs esam un cik daudzas lietas apvieno mūs, paplašināt bērnu zināšanas par Eiropu, sniegt iespēju bērniem sazināties ar  projekta iesaistīto Eiropas dalībvalstu bērniem un dalīties pieredzē ar citu valstu bērniem, izmantojot radošus līdzekļus. Projekta gaitā bērniem bija iespēja attīstīt savas komunikācijas prasmes ar saviem vienaudžiem no citām valstīm. Mācījāmies ziedu nosaukumus ne tikai savā valodā, bet arī citās Eiropas valodās. Bērni guva zināšanas par ziediem, kopšanas paņēmieniem. 5 – 7 gadus veci bērni pastāstīja par mūsu pilsētu un izglītības iestādi ziedu valodā – kādas puķes aug pilsētā, iestādē un tās teritorijā. Kopā ar bērniem uzlabojām mākslinieciskās prasmes – zīmējām ziedus ar dakšām, līmējām no kreppapīra, taisījām puķes no vates kociņiem, kokteiļa salmiņiem. Projekta nogalē tika organizēta starptautiskā bērnu darbu izstāde Lietuvā, par ko mūsu pirmsskolas iestāde saņēma sertifikātu. Projekts “Flower in a child is hand” ieguva Eiropas sertifikātu.
 • 2014./2015.m.g. „Magic children’s crafts”. Projekta mērķis – paplašināt audzēkņu zināšanas par Eiropu, cik dažādi mēs esam un kas mūs visus vieno. Paplašināt bērnu zināšanas par Eiropu, parādīt savas prasmes, dalīties pieredzē un gūt jaunas zināšanas par rokdarbu iespējām. Bērni iepazinās ar citu valstu bērnu radošajām prasmēm, dažādiem mākslas veidiem un iepazīstināja ar mūsu valsti un tās kultūras bagātībām, daloties ar savām rokdarbu prasmēm un Latvijas amatniecības veidiem. Projekta laikā bērniem tika attīstīta radošā domāšana un savu interesu un prasmju izzināšana. Projektā piedalījās vecākās un sagatavošanas grupu bērni.
 • 2013./2014.m.g.starptautiskā konference „Starptautiskās sadarbības iespējas eTwinning vidē pirmsskolā”
 • 2012./2013.m.g. „Eiropas valstīs bērnu dzimšanas dienas” . Projekta mērķis – iepazīstināt starptautiskos projekta partnerus ar citu tautu bērnu dzimšanas dienu svinēšanas tradīcijām.
 • 2011./2012. m.g. „Celebrations All Year Long!”. Projekta mērķis – uzzināt citu valstu pieredzi svētku svinēšanā izmantojot mākslu, amatniecību, stāstu stāstīšanu, mūziku, dzeju, utt.
 • 2010./2011. m.g. „Safe road”. Projekta mērķis – iegūt zināšanas,prasmes aizsargāt savu un citu veselību uz ceļa.
 • 2010./2011. m.g. starptautiskā konferenceTolerances veicināšana bērnu komunikācijas procesā, iepazīstinot ar citas tautas kultūru, izmantojot mūsdienīgas tehnoloģijas” ar Skype- IP telefonijas programmas starpniecību, sadarbībā ar Šedovas (Lietuva) pirmsskolas izglītības iestādes pedagogiem un audzēkņiem.
 • 2010./2011. m.g. „Traditional national holidays”. Projekta mērķis – iepazīties ar dažādu tautu kultūru un to nacionālajiem svētkiem.