Ekoskolu programma

2022./2023.mācību gads

2022.gada septembrī iestādei tika piešķirts Latvijas Ekoskolas nosaukums!

Daugavpils pilsētas 20.pirmsskolas izglītības iestādes  tēma ir “Vide un veselīgs dzīvesveids”

Ekoskolas mērķi:

 • Veidot izpratni par dzīvesveida un patēriņa ietekmi uz vidi un veselību.
 • Veicināt neveselīgo ieradumu aizvietošanu ar veselīgām alternatīvām, izmantojot radošumu un aktivitātes dabā.
 • Panākt, ka iestādes apkārtnes vide ir pēc iespējas tīrāka un mazāk piesārņota ar veselībai kaitīgām vielām (auto izplūdes gāzes, pesticīdi u.c.).
 •  Veicināt bērnu izpratni par par sintētiskajām ķīmiskajām vielām produktos un to iepakojumos (kosmētikā, higiēnas produktos, sadzīves ķīmijā un plastmasas izstrādājumos).

Mācību mērķi:

 • Veidot un nostiprināt izpratni par vidi un veselīgu dzīvesveidu – sniegt informāciju, pievērst bērnu, vecāku, sabiedrības uzmanību apkārtējai videi, izvērtējot tās stāvokli, mazinot piesārņojumu, sakopjot, apzaļumojot un mudināt ievērot veselīgu dzīvesveidu ( veselīgs uzturs, fiziskās aktivitātes).
 • Turpināt izglītojošo darbu par citām Ekoskolas tēmām. 

2021./2022.mācību gads

Informācija par Ekoskolu programmu http://www.videsfonds.lv/lv/ekoskolas

Ekoskolu tēmu, 7 soļu integrācijas plāns

Vides novērtējums

Vides kodekss

Rīcības plāns 2021.-2022.

Daugavpils pilsētas 20.pirmsskolas izglītības iestādes 2021./2022.m.g. tēma ir “Atkritumi”.

Ekoskolas mērķi

 • Popularizēt patēriņa un dzīvesveida izvēles, kas samazina atkritumu rašanos līdz minimumam.
 • Pēc iespējas 1) samazināt-> 2) atkārtoti izmantot -> 3) pārstrādāt/šķirot iestādes radītos atkritumus (tieši šādā secībā).
 • Nostiprināt bērnu izpratni par sliktajām sekām, ko rada atkritumu atstāšana dabā.
 • Veikt pasākumus, lai Ekoskolas programmas dalībskolas apkārtnē esošajās dabas un citās teritorijās novērstu piemēslošanu.

Mācību mērķi

 • noskaidrot cilvēku ietekmi uz vidi;
 • darboties ar svariem, svērt un pierakstīt rezultātus, lietot mērvienības;
 • gūt zināšanas par materiāliem un to izcelsmi, par otrreiz izmantojamo materiālu izmantošanas iespējām;
 • sadarboties kopīga mērķa realizēšanai.

Iestādes mērķi

 1. 2021./2022.mācību gadā Daugavpils pilsētas 20.pirmsskolas izglītības iestāde ir samazinājusi pārtikas atkritumu daudzumu.
 2. Bērniem ir izpratne un praktiskās iemaņas par atkritumu šķirošanu un otrreiz izmantojamo materiālu izmantošanas iespējām.

Rīcības plāna aktivitātes tiek atspoguļotas sadaļā “Aktualitātes”.

Oktobris-novembris

Rīcība pārtikas atkritumu samazināšanai – https://daugavpils20pii.lv/2021/12/01/ekoskolu-programmas-ricibas-dienas/#more-5622

Decembris

Akcija “Videi draudzīgs Ziemassvētku rotājums’’ – https://daugavpils20pii.lv/2022/01/10/videi-draudzigs-ziemassvetku-rotajums/#more-5630

Janvāris,februāris

Ledus rotājumi laukumiņā – https://daugavpils20pii.lv/gallery/ledus-rotajumi/

Rotaļnodarbības par atkritumu šķirošanu – https://daugavpils20pii.lv/2022/01/17/rotalnodarbibas-par-atkritumu-skirosanu/#more-5438

Putnu barotavu izgatavošana – https://daugavpils20pii.lv/gallery/putnu-barotavas/

Bērni izgatavo putnu barotavas no otrreiz izmantotiem materiāliem un izvieto iestādes teritorijā

Marts

Plakātu “Satīri aiz sava sunīša”izgatavošana   un izvietošana pie iestādes žoga-(apkārtējās vides piesārņošanas risku samazināšana)  – https://daugavpils20pii.lv/2022/03/24/plakatu-izgatavosana-un-izvietosana-pie-iestades-zoga-satiri-aiz-sava-drauga-sunisa/

“Izaudzē pats!”- https://daugavpils20pii.lv/2022/04/02/izaudze-pats/

Pasaules ūdens diena – https://daugavpils20pii.lv/2022/03/28/22-marta-tiek-atzimeta-pasaules-udens-diena/

Pasaules meža diena  – https://daugavpils20pii.lv/2022/03/31/pasaules-meza-diena/

Aprīlis-maijs

Pavasara talka- https://daugavpils20pii.lv/gallery/liela-talka-2022/

Kukaiņi un to dzīvesveids – https://daugavpils20pii.lv/2022/05/25/kukaini-un-to-dzivesveids/

Viena diena bez automašīnas! – https://daugavpils20pii.lv/2022/05/25/viena-diena-bez-automasinas/

Somiņas un tērpi no lietota apģērba – https://daugavpils20pii.lv/2022/04/26/sominas-un-terpi-no-izmantota-apgerba/

Visu gadu

Tematiskas nodarbības par atkritumu šķirošanu.

Izlietoto bateriju vākšana no oktobra līdz martam – https://daugavpils20pii.lv/2022/05/10/izlietoto-bateriju-vaksanas-konkursa-noslegums/