Rīcības dienas 2022

2022.gadā Rīcības dienas notika no 7. – 13.novembrim ar kopīgu saukli “Mazas rīcības – liela ietekme!”
Rīcības dienu kampaņas mērķi:
  • Rīkoties ilgtspējīgas nākotnes vārdā;
  • Mudināt jauniešus būt par pārmaiņu ierosinātājiem;
  • Attīstīt jauniešu un visu iesaistīto sadarbības un pilsoniskās līdzdalības kompetenci;
  • Iesaistīt visu izglītības iestādi un sabiedrību;
  • Papildināt izglītības iestāžu izvēlētās gada tēmas ar pieredzi akcijās un pasākumos, kas tiktu rīkotas vienlaicīgi visā Latvijā;
  • Veidot Rīcības dienas par nacionālu vērtību, uzsverot bērnu un jauniešu rosinātu pārmaiņu nozīmīgumu, motivēt vecākus un sabiedrību tajās aktīvi iesaistīties.

Viens no pārmaiņu priekšnosacījumiem ir sākt ar maziem soļiem, kurus var paveikt ikviens, jo lielas pārmaiņas un izaicinājumi biedē. It īpaši, kad runa ir par tādiem globāliem izaicinājumiem kā klimata krīze, bioloģiskās daudzveidības izzušana un vides piesārņojums, kas prasa tūlītēju rīcību. Bet ikviens var sniegt savu artavu, izglītojot par šiem jautājumiem,  īstenojot praktiskas rīcības un rādot labo piemēru. Mazas rīcības, ko katrs paveic atsevišķi, kopumā rada lielu ietekmi.

Rīcības dienas mūsu iestādē notika ar vairākām aktivitātēm:

1.Visu nedēļu iestādes darbinieki, bērni un vecāki tika mudināti ierasties iestādē kājām, lai mazinātu vides piesārņojumu ar transportlīdzekļu izplūdes gāzēm.

2. 5-6 gadīgo bērnu grupās notika tematiskas rotaļnodarbības par elektrības un ūdens resursu izmantošanu, kuru rezultātā bērni uzzīmēja atgādnes par elektrības izslēgšanu un ūdens taupīšanu, un izvietoja tās pie iestādes elektrības slēdžiem un izlietnēm, mudinot visus iestādes iemītniekus taupīt resursus.

3. 5-6 gadīgo grupās bērni runāja par veselīgu pārtiku, rakstīja receptes un gatavoja veselīgus salātus.

4. Mājās bērni aktualizēja iestādē saņemtās zināšanas.