Eiropas Sporta nedēļas 2022 aktivitātes

No 23. līdz 30. septembrim ­– visā Latvijā, kā arī Daugavpils pilsētas 20.pirmsskolas izglītības iestādē startēja Eiropas Sporta nedēļa, kuras moto – “Piecelies un piecel citus!”, bet galvenais mērķis ir motivēt cilvēkus kļūt fiziski aktīviem ikdienā, vairot izpratni par regulāras sportošanas ieguvumiem veselībai un vispārējai dzīves kvalitātei.

Mūsu galvenais uzdevums šīs nedēļas laikā bija iemācīt vai atgādināt bērniem un vecākiem, ka sportošana ikdienā ir vienkāršākais veids, kā parūpēties par savu veselību. Mazkustība ir realitāte lielai daļai sabiedrības, tāpēc svarīgi cilvēkus nepārtraukti iedrošināt – nav nepieciešams dārgs ekipējums vai citi ieguldījumi, lai būtu fiziski aktīvs. Tā var būt pastaiga, viegls skrējiens vai vingrinājumi mājās, var aktīvi atpūsties dabā, kopā ar draugiem, ģimeni.

Eiropas Sporta nedēļas aktivitātes iestādē norisinājās sadarbībā ar vecākiem – no 23.septembra līdz 29.septembrim vecāki mājās kopā ar bērniem izdomāja vingrojumus, kuri attīsta noteiktas muskuļu grupas, vingroja, filmēja vai fotografēja vingrošanu un sūtīja grupu skolotājām. Katru dienu bērni skatījās vecāku atsūtītos vingrinājumus, vingroja ar visu grupu un izveidoja savas grupas kopīgu vingrojumu kompleksu.

Eiropas Sporta nedēļas noslēgumā, 30.septembrī, iestādes teritorijā notika Ģimeņu sporta svētki. Svētku sākumā viens no vecākiem, Jevgēnijs Gubinskis, vadīja iesildīšanos, rādot vingrojumus visiem svētku dalībniekiem. Pēc tam 6 grupu komandas, atbilstoši stafešu kartēm, devās meklēt sporta stafešu vietas, kuras bija izvietotas dažādās iestādes teritorijas vietās un veica stafetes, saņemot punktus par paveikto darbu. Pasākuma noslēgumā notika punktu skaitīšana un komandu apbalvošana, kā arī foto sesija.

Vērojot sporta svētku dalībniekus varēja redzēt, ka viņi bija mazliet noguruši, taču ļoti laimīgi un gandarīti.

Prezentāciju skatieties dotajā saitē:

https://izglitiba.daugavpils.lv/wp-content/uploads/2022/10/040102022_20.pii-Eiropas-sporta-ned..pdf