2022.gada Zinību diena

Kur palika vasariņa,
Ka tik ātri aiztecēja?
Tā aizgāja uz jūriņu,
Puķu ziedus lasīdama.

Sveiki bērni un vecāki!
Šodien ir jau rudens pirmais mēnesis- septembris.
Bet atmiņā vēl piedzīvotais vasarā. Daudzi no jums  atpūtās
pie jūras vai devās izbraukumā uz laukiem.
Bet šodien mēs svinam svētkus -1.septembri, jeb Zinību dienu!

Vasara kad beidzas
Darbā visi steidzas
Rudens bērnudārzā klāt,
Gribas uzdziedāt!


Vasaras brīvdienas ir pagājušas, kļavu lapas sāk sārtoties un ir sācies jauns darba cēliens. Saulains un silts pienāca 1. septembra rīts PII „Pasaku namiņā”. Ar krāsainiem ziediem rokās bērnudārza durvis vēra mazie ķipari. Kādam viss vēl bija svešs un nezināms. Kāds bērnudārza grupā atgriezās un steidza satikt savus draugus, skolotājas un dalīties vasaras piedzīvojumos.
Vecāko un sagatavošanas grupu  bērni un iestādes darbinieki pulcējās pagalmā uz svinīgo brīdi. Visi dejoja, gāja rotaļās, dziedāja.  Svētkos valdīja patīkama noskaņa, jautri skanēja bērnu smiekli. Svētku viese Pepija, ar sirsnīgiem vārdiem, apsveica bērnus, darbiniekus un novēlēja, lai katra diena jaunajā mācību gadā būtu atklājumiem pilna.

Mīļie vecāki un  iestādes  darbinieki!
Lai Jums ik dienas pietiek dzīves gudrības un iespēju priecāties līdz ar bērniem un sniegt viņiem visu nepieciešamo atbalstu, sirsnību un mīlestību, lai viņi varētu pilnvērtīgi augt un attīstīties!