Kukaiņi un to dzīvesveids

Sagatavošanas grupas bērni kopā ar skolotājām izzināja kukaiņu daudzveidību un dzīvesveidu gan izmantojot enciklopēdijas, gan mācību video, gan skolotāju sagatavoto prezentāciju, gan ejot dabā un pētot kukaiņu ceļus, uzvedību un dažādību iestādes teritorijā.

Bērni sagatavoja uz plastikāta olu trauciņiem dažādus dabas materiālus un vēroja, kuru kukaiņu uzmanību tie piesaistīs.

Ar grupas “Saulīte” vecāku palīdzību tika izveidots Zaķis no malkas. Tagad tā ir “kukaiņu māja”, kur daudzas sīkas radības (skudriņas, vabolītes u.c.) varēs atrast sev vietiņu patstāvīgai dzīvošanai vai atpūtai, bet bērniem – vērojumu un izpētes vieta.