Ekoskolu programmas Rīcības dienas

No 15.11. – 28.11. mūsu iestādes vecākajās un sagatavošanas grupās notika Ekoskolu programmas Rīcības dienas”Rīcība pārtikas atkritumu samazināšanai”

1.Iepriekš 5-7 gadus veci bērni tika iepazīstināti ar pārtikas trūkuma faktoriem pasaulē, pārtikas ceļu līdz galdam un atlikumu turpmāko ceļu.

2.Bērni katru dienu  svēra ēdienreižu pārpalikumus savā grupā, secināja kādu produktu paliek visvairāk, kopīgi domāja, kāpēc, un  kā rīkoties, lai grupā samazinātu ēdienu pārpalikumus, izpētīja, kur nonāk šie atkritumi.

3.Izpētīja katra bērna iecienītākos ēdienus, aicināja uz grupu medmāsu, lai uzzinātu, pēc kādiem principiem tiek sastādīta ēdienkarte un ēdienu ietekmi uz organismu. Kopīgi izlēma, kā samazināt pārtikas atkritumus no sava šķīvja.

4.Izpētīja situāciju mājās, kopīgi ar vecākiem analizēja, iepazīstināja citus ar rezultātiem.

5.Bērni izgatavoja plakātus-atgādnes.