Dalība konkursā “Neizmet! Piešķir lietām otru mūžu.”

Daugavpils pilsētas 20.pirmsskolas izglītības iestāde piedalījās Vidzemes plānošanas reģiona organizētajā konkursā “Neizmet! Piešķir lietām otru mūžu!”, kura mērķis bija iepazīties ar Vidzemes plānošanas reģiona izstrādātajām 11 video meistarklasēm dažādu vecumu bērniem – no pirmsskolēniem līdz vecāko klašu skolēniem –, kurās vairāku mākslinieku vadībā iespējams radīt sadzīvē vai rotaļās noderīgas lietas, pagarinot mūžu materiāliem, kas citādi nonāktu atkritumos, un izveidot savu darbiņu.

Konkursā piedalījās 4-7 gadus veci bērni, izgatavojot darbiņus gan grupās, gan mājās kopā ar vecākiem. Konkursam tika piedāvāti darbiņi, kas tika izgatavoti pēc meistarklašu parauga, kā arī pēc savas izdomas un aktualitātes, piemēram, putnu barotavas. Galvenais, ka lietām tika dots otrs mūžs!

Balvu izlozē kopumā piedalījās 27 skolu un pirmsskolu klases/grupiņas no visas Latvijas. Galda spēli “Atkritumu tvertne nav melnais caurums” laimēja arī mūsu iestādes 2 grupiņas. Šīs galda spēles pamatprincips ir aizgūts no spēles “Cirks”, bet sadarbībā ar mākslinieci Auci Turkovu radīti spēles laukuma attēli, kuri simbolizē ar atkritumu radīšanu vai – tieši otrādi – neradīšanu saistītas rīcības un ikdienas paradumus, lai veicinātu izpratni par gudru patēriņu un videi draudzīgiem paradumiem.

Meistarklašu video ir brīvi pieejami Youtube kanālā “WasteArt project” izmantošanai gan ģimenēs kā kopīga, radoša aktivitāte brīvdienās, gan izglītības iestādēs kā izglītojošs materiāls, ko iekļaut mācību stundās. Video formāts ļauj  nodarbības integrēt attālinātajā mācību procesā. Šajās nodarbībās var uzzināt, kā atkārtoti izmantot tekstilmateriālus, tetrapakas, papīra atlikumus, žurnālus, plastmasas pudeles un dažādus iepakojuma materiālus. Pie katras video nodarbības ir norādīts, kāda vecuma bērniem tā piemērota, kā arī darbam nepieciešamo materiālu saraksts. Nodarbības var būt veicamas arī citā vecumposmā atkarībā arī no pieaugušo iesaistes un bērna individuālajām prasmēm un interesēm.

Radot ko noderīgu no potenciālajiem “atkritumiem”, bērni mācās, kā ilgāk saglabāt produktu, materiālu un resursu vērtību un pēc iespējas mazāk radīt atkritumus. Bērnu izglītošana par šiem jautājumiem un videi draudzīgu paradumu veidošana ikdienā ir būtiska, lai jau no mazotnes vairotu bērnu izpratni, un mēs spētu virzīties uz Eiropas kopīgajiem mērķiem par pāreju uz aprites ekonomiku un resursu taupīšanu.

konkursa_materiali_20pii

24.02.2021.