Rīcības dienas «Labie darbi planētai»

No 2.-8.novembrim notika Ekoskolu programmas ikgadējā starptautiskā kampaņa „Rīcības dienas” ar saukli “Labie darbi planētai!”, kurā piedalīties mūs aicināja Daugavpils pilsētas 26.pirmsskolas izglītības iestāde. Šīs nedēļas aktivitātes bija veltītas labiem darbiem vides labā, kas ir paveikti līdz šim (labā prakse), gan darbiem, kuri vēl tiks paveikti (jaunas apņemšanās). 

Šogad galvenā doma bija pievērst bērnu un pedagogu uzmanību vides izglītībai, caur praktiskām aktivitātēm plašāk iepazīt mūsu pilsētas dažādu mikrorajonu dabas bioloģisko daudzveidību un kopīgi izzināt vides saglabāšanu un saudzēšanu. Visiem kopā bija jāpaveic vairāki uzdevumi dabas daudzveidības izpētei: jāizpēta norādītā apkārtne, jāatrod koki, krūmi un citi augi, dzīvas būtnes, jāpieraksta to nosaukumi, jāuzzīmē. Aicinājām arī ieklausīties apkārtnes skaņās, uzmanīgi vērot un pagatavot brīdinājuma zīmes par dabas saudzēšanu, izvietojot tās konkrētajā teritorijā.

3.grupas bērni izpētīja iestādes teritoriju un uzzīmēja redzēto, pārrunāja, kādi noteikumi var būt dabas saudzēšanai un uzzīmēja tos.