Rudens talka DAUGAVPILS DARBĪGAJĀ KOPIENĀ

Septembra nogalē no 24. līdz 27.septembrim projekta “Darbīgās kopienas” Daugavpils aktīvisti Rudens talkā kopīgiem spēkiem sakopa Daugavpils Ķīmiķu mikrorajona un Jaunforštadtes mikrorajonu parkus, Gubiščes ezera krastu, Stropu mežaparku, iestāžu teritorijas un ģimeņu piemājas teritorijas.

Rudens talkā piedalījās Daugavpils pilsētas pirmsskolas iestāžu, skolu un sociālā darba iestāžu darbinieki un izglītojamie – bērni un jaunieši, klienti, bērnu vecāki. Kopā piedalījās 380 cilvēki: 332 bērni un pusaudži un 48 pieaugušie. Ievērojot epidemioloģisko situāciju, talka notika atsevišķu iestāžu kolektīvos, kur to dalībnieki talkoja un atpūtās svaigā gaisā, bet ģimenes talkoja savās piemājas teritorijās.

Talkā piedalījās Daugavpils 11.pamatskolas, Daugavpils 13.vidusskolas, Daugavpils 15.vidusskolas, Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” Bērnu kluba “Mezgls”, Daugavpils pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes, Daugavpils pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādes, Daugavpils pilsētas 20.pirmsskolas izglītības iestādes, Daugavpils pilsētas 21.pirmsskolas izglītības iestādes, Daugavpils pilsētas 23.pirmsskolas izglītības iestādes, Daugavpils pilsētas 26.pirmsskolas izglītības iestādes, Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes Sociālais dienests Ģimenes atbalsta centra/patversmes un Sociālās mājas darbinieki, klienti, ģimenes ar bērniem.

Visiem mūsu iestādes dalībniekiem LIELS PALDIES!

Projektu „Darbīgās kopienas” četrās Latgales pašvaldībās īsteno Izglītības iniciatīvu centrs sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā. Projekta partneris un līdzfinansētājs ir Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde. Projekta “Darbīgās kopienas” galvenā ideja ir attīstīt izglītības iestāžu un vietējās kopienas sadarbības prasmes un iesaistīšanās iespējas, kā arī veicināt sociālo uzņēmējdarbību, plānojot un organizējot iedzīvotājiem saistošas aktivitātes, kuras dod labumu sabiedrībai un pozitīvi ietekmē vietējās kopienas ikdienu.

Papildu informācija: Izglītības iniciatīvu centra projektu vadītāja Kristīne Liepiņa
Tālr.: 65235635 epasts: iic.kristine@gmail.com
http://iic.lv/projekti/darbigas-kopienas/    www.facebook.com/Izglitibasiniciativucentrs
www.facebook.com/BritishCouncilLatvia/    #DarbīgāsKopienas     #PeopleToPeople

Par tuvākajām aktivitātēm Daugavpils Kopienas resursu centrā un iespējām iesaistīties projekta aktivitātēs interesēties pie projekta „Darbīgās kopienas” vietējās kopienas koordinatores Daugavpilī Arvitas Jukšas
(tālr: 26825598; e-pasts: arvita.juksa@inbox.lv).

Saite uz video: https://youtu.be/WzLscVGTHj4