DAUGAVPILS DARBĪGĀ KOPIENA IZDAIĻO PILSĒTU

Izglītības iniciatīvu centra projekta “Darbīgās kopienas” aktīvisti – ģimenes ar bērniem Daugavpils svētku nedēļā 4. un 5.jūnijā īstenojuši vienu no projekta aktivitātēm – vasaras puķu stādīšanu / puķu dobju ierīkošanu Daugavpils Ķīmiķu mikrorajonā plašai sabiedrībai atklāti pieejamās un redzamās dobēs, lai padarītu mūsu pilsētu vēl skaistāku un iepriecinātu tās iedzīvotājus.
Projekta aicinājumam atsaucās ģimenes, kuru bērni apmeklē Daugavpils 11.pamatskolu, Daugavpils pilsētas 20.pirmsskolas izglītības iestādi, Daugavpils pilsētas 21.pirmsskolas izglītības iestādi, Daugavpils
pilsētas 23.pirmsskolas izglītības iestādi, Daugavpils pilsētas 26.pirmsskolas izglītības iestādi, un ģimenes, kuras dzīvo Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes Sociālais dienests Ģimenes atbalsta centrā/patversmē.
Ķīmiķu mikrorajonā – pie daudzdzīvokļu mājām Šaurā ielā 29A, Jātnieku ielā 89, pie Ceriņu bibliotēkas Lauska ielā 16, pie Gulbja laboratorijas Smilšu ielā 94A, pie veikala Jātnieku ielā 81, pie poliklīnikas “Olvi” Arhitektu ielā 12, pie Ģimenes atbalsta centra/patversmes Šaurā ielā 26, pie Daugavpils
11.pamatskolas Arhitektu ielā 10, pie Daugavpils 26.PII Šaurā ielā 20 un citās vietās tika izstādīti gan pašu audzēti, gan no projekta līdzekļiem iegādāti puķu stādi, kuri visu vasaru priecēs garāmgājējus un arī pašus stādītājus.
Paldies visām ģimenēm par atsaucību un ieguldīto darbu!
Par tuvākajām aktivitātēm Daugavpils Kopienas resursu centrā un iespējām iesaistīties var interesēties pie projekta koordinatores Arvitas Jukšas (tālr: 26825598; e-pasts: arvita.juksa@inbox.lv).
British Council ir Apvienotās Karalistes starptautiska organizācija, kas nodarbojas ar kultūras sakaru un izglītības iespēju veicināšanu. British Council sadarbojas ar vairāk nekā 100 valstīm mākslas, kultūras, izglītības un vietējās kopienas stiprināšanas jomās. Aizvadītajā gadā organizācija sasniedza 75 miljonu cilvēku auditoriju klātienes pasākumos un vairāk nekā 755 miljonu sekotāju tiešsaistē. Kopš 2016. gada British Council Baltijas valstīs īsteno apjomīgu programmu, kuras mērķis ir atbalstīt izglītības,
kultūras, sociālās uzņēmējdarbības aktivitātes, kas veicina sabiedrības saliedētību.

Mūsu iestādes ģimeņu darbošanos var apskatīt Foto galerijā

Papildu informācija:
Izglītības iniciatīvu centra projektu vadītāja Kristīne Liepiņa
Tālr.: 65235635 epasts: iic.kristine@gmail.com

Darbīgās kopienas


www.facebook.com/Izglitibasiniciativucentrs
www.facebook.com/BritishCouncilLatvia/
#DarbīgāsKopienas #PeopleToPeople
Informāciju sagatavoja:
Arvita Jukša, IIC projekta „Darbīgās kopienas” vietējās kopienas koordinatore Daugavpilī
Tālr: 26825598; arvita.juksa@inbox.lv