“Vārdiņš, vārdiņš, teikumiņš”

Cienījamie vecāki, atgādinām, ka Latviešu valodas aģentūra (LVA) izveidoja jaunu latviešu valodas apguves spēli „Vārdiņš, vārdiņš, teikumiņš”, ko ērti spēlēt ne vien datorā, bet arī mobilajās ierīcēs.
Spēle piemērota pirmsskolas un sākumskolas skolēniem. Spēles laikā bērni pilnveido latviešu valodas vārdu krājumu, apgūst gramatiskās formas, mācās raksturot attēlos redzamās situācijas. Spēlē ir trīs grūtības pakāpes, veidojamā teikuma garums nosaka spēles grūtības pakāpi – trīs, četri vai pieci vārdi teikumā. Spēle pieejama LVA vietnē Māci un mācies latviešu valodu http://maciunmacies.valoda.lv/images/speles/varduspele/

LVA izglītības daļas galvenā metodiķe Vineta Vaivade papildina „Izglītības jomā digitālās tehnoloģijas ienāk arvien plašāk – tās ir jaunas iespējas, kas pārsniedz laika un telpas robežas. Spēlēt spēli „Vārdiņš, vārdiņš, teikumiņš”bērns var viens vai kopā ar vecākiem sev ērtā laikā un vietā, tāpat to var izmantot skolā mācību procesā. Mēs pozitīvā veidā izmantojam bērnu aizraušanos ar mobilajām ierīcēm, radot materiālu, kas paralēli aizrautīgai spēlei, palīdz apgūt latviešu valodu.”

2020. gadā valodas apguvējiem tiks piedāvāta arī bilžu vārdnīca elektroniskā formātā, kā arī jauna lietotne pirmsskolas un sākumskolas bērniem latviešu valodas apguvei. Jaunumiem aicinām seko līdzi www.valoda.lv.

Informāciju sagatavoja Liene Valdmane
LVA izglītības daļas metodiķe