Uzmanību COVID-19!

Dārgie vecāki, ņemot vērā COVID-19 izplatību un valsts izsludināto ārkārtas situāciju, no 13.03.2020. līdz 14.04.2020. bērniem ir jāpaliek mājās, lai saglabātu veselību! Līdz ar to maksimāli IEROBEŽOJIET KONTAKTUS AR CITIEM CILVĒKIEM, IZVAIRIETIES ATRASTIES PUBLISKĀS VIETĀS, kur ir daudz cilvēku!!!  

Lai apmeklētu pirmsskolas izglītības iestādi, vecākiem būs rakstiski jāapliecina, ka bērns un ģimene nav apmeklējuši Covid-19 skartās valstis vai teritorijas, nav bijuši kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu.

Решением Правительства Латвии объявлена чрезвычайная ситуация с 13 марта до 14 апреля

Родители дошкольников, которые хотят продолжить водить ребенка в детский сад, должны 13 марта письменно засвидетельствовать, что семья не посещала территории, в которых распространен коронавирус, не были в контакте с заболевшими и их контактными лицами, а у родителей нет никакой другой возможности сделать так, чтобы ребенок был под присмотром.

Ieteikumi vecākiem krīzes situācijā

Lai izskaidrotu situāciju un mazinātu bērna bailes un uztraukumu, samīļojiet savu bērnu, mierīgi pastāstiet bērnam, kā jārīkojas šajā laikā:

Vislabākais, ko vari darīt, lai būtu vesels,- paliec mājās!

 • Mazgā rokas!
 • Sasveicinies nesarokojoties!
 • Izvairies braukt ar sabiedrisko transportu!
 • Izvairies apmeklēt izklaides centrus, veikalus!
 • Pastāsti vecākiem, ja jūties slikti vai noguris!

Dārgie vecāki, izmantojiet šo laiku piepildītai kopā būšanai:

 • Spēlējiet galda spēles!
 • Miniet krustvārdu mīklas!
 • Lasiet grāmatas!
 • Salieciet LEGO un puzles!
 • Kopā gatavojiet ēdienus!
 • Zīmējiet!
 • Veidojiet rokdarbus!
 • Kopā nodarbojieties ar fiziskajām aktivitātēm!
 • Veltiet laiku saviem hobijiem!

Pasakiet bērniem, ka viņi var justies nobijušies, uztraukušies, sarūgtināti, vīlušies, bet kopā ar ģimeni viņi tiks visam pāri. Tā ir tikai pagaidu situācija.

Sekojiet informācijai!

Esiet pozitīvi, veltiet laiku ģimenei, saglabājiet mieru!

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde

Nepieciešamības gadījumā zvaniet mums: tālr. 65421623, 65423110

Рекомендации  родителям в кризисной ситуации

Дорогие родители, учитывая распространие вируса COVID-19 и введенное чрезвычайное положение в Латвии, а также карантин, с 13.03.2020 по 14.04.2020 дети должни оставаться дома для сохранения здоровья. В связи с этим ОГРАНИЧЬТЕ КОНТ АКТЫ С ДРУГИМИ ЛЮДЬМИ,  ИЗБЕГАЙТЕ ПОСЕЩАТЬ МЕСТА БОЛЬШОГО СКОПЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ!!!

Чтобы объяснить  ребенку ситуацию и снизить возможные  страхи и волнения, обнимите своего ребенка и  спокойно объясните ему, как везти себя в данной ситуации:

 • Самое лучшее, что ты можешь сделать, чтобы быть здоровым, – остаться дома!
 • Мой руки!
 • Здоровайся, не пожимая рук!
 • Избегай поездок в общественном транспорте!
 • Избегай посещения магазинов и торговых центров!
 • Расскажи родителям, если почувствуешь себя плохо!

Дорогие родители, используйте это время для того, чтобы  быть рядом со своим ребёнком:

 • Играйте в настольные игры!
 • Разгадывайте кроссворды!
 • Читайте книги!
 • Собирайте LEGO и пазлы!
 • Вместе готовьте блюда!
 • Рисуйте!
 • Занимайтесь рукоделием!
 • Вместе выполняйте физические упражнения!
 • Уделите время хобби!

Объясните детям, что они могут испытывать чувство  страха, тревоги, огорчение, разочарование,  но все вместе мы справимся. Это лишь временная ситуация!

Следите за информацией!

Будьте позитивны, уделите время семье, сохраняйте спокойствие!

Управление образования г.Даугавпилса

В случае необходимости звоните нам: 65421623, 65423110