“Zaļā josta” rīko izlietoto bateriju vākšanas konkursu “Tīrai Latvijai!”

Daugavpils pilsētas 20.pirmsskolas izglītības iestāde 2018./2019.m.g. piedalās “Zaļā josta” rīkotajā izlietoto bateriju vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai!”

, lai veicinātu audzēkņu izpratni par izlietoto bateriju kaitīgo ietekmi uz vidi, rosinātu bērnus caur praktisku darbību ikdienā samazināt apkārtējās vides piesārņojumu ar videi bīstamiem atkritumiem.Konkursa norises beigu termiņš – 2019.gada 28.februāris.

Iesaistot sabiedrību otrreizējo izejvielu vākšanas kampaņā, “Zaļa josta” papildu rūpēm par vidi vērš uzmanību bērnu drošības aspektiem. Rūpējoties gan par tīru Latviju, aicinot iedzīvotājus šķirot atkritumus, nedrīkst aizmirst arī par drošības aspektiem mūsu dzīvībai. Visu veidu baterijas ir videi kaitīgas preces un satur toksiskas vielas, kas nonākot cilvēka organismā, var radīt veselībai bīstamus kaitējumus, piemēram, iekšējo audu apdegumus, kancerogēnu iedarbību, dažādas saslimšanas, līdz pat letālam iznākumam.
Aicinām ikvienu pievērst lielāku uzmanību mājās, izmantojot dažādas elektriskās ierīces, lai bērniem nav tiešs kontakts ar dažādu veidu baterijām. Neatstājiet bez uzraudzības bīstamus priekšmetus bērniem pieejamās vietās, kā arī izglītojiet viņus par dažādu priekšmetu bīstamību saskarsmei ar ķermeni. Rūpīgi izvērtējiet bērnu rotaļlietas atbilstoši viņu vecumam un pārliecinieties, ka baterijas nav viegli izņemamas no rotaļlietām, ar kurām tās tiek darbinātas.
Rūpēsimies gan par drošu apkārtēju vidi, gan arī par bērnu drošību!