Pasaules lielākā mācību stunda “Mūsu zaļā planēta – mūsu nākotne!”

Atbalstot UNESCO ASP iniciatīvu, oktobrī iestādes sagatavošanas grupas skolotāja M.Začiņajeva novadīja Pasaules lielāko mācību stundu par tēmu “Mūsu zaļā planēta – mūsu nākotne!”  

Šogad Pasaules lielākās mācību stundas vadmotīvs ir līdzdalība. Skolotāji kopā ar skolēniem aicināti aktīvi iesaistīties savas vietējās kopienas un apkārtējās vides pilnveidošanā, paturot prātā globālos mērķus. Aktivitātēm, iesaistoties Pasaules lielākajā mācību stundā, jātiecas uz ANO noteiktajiem Ilgtspējīgas attīstības mērķiem, ko pasaules valstis, tostarp Latvija, apņēmušās sasniegt līdz 2030. gadam.

Nodarbības mērķis – palīdzēt bērniem saskatīt saikni starp globālo mērķu izpildi un savu dzīvi, izvērtēt savu ikdienas rīcību  pret dabu, rosināt saudzēt to un mainīt savus paradumus tā, lai tie sekmētu ilgtspējīgu planētas attīstību.

Pasaules lielākās mācību stundas laikā bērni iepazinās ar ilgtspējīgas attīstības mērķiem, vērojot attēlus uz ekrāna (17 mērķi), un noskatījās video par Pasaules Lielāko mācību stundu, kurš rosināja padomāt par to, kādas problēmas ir raksturīgas mūsu laikmetam. Notika diskusija par atkritumu kaitīgo ietekmi uz mūsu planētu. Lai bērni labāk izprastu atkritumu kaitīgumu, viņi veica eksperimentu ar papīru un plastiku, ievietojot to ūdenī. Bērni secināja, ka bīstamāks atkritums ir plastmasa, jo tā ļoti ilgi piesārņo dabu. Bērni noskatījās video par jūru piesārņojumu ar plastmasas pudelēm un plastikāta maisiņiem, kuri nogalina putnus un ūdens iemītniekus.
Pirms došanās pastaigā, bērni veica interesantu uzdevumu “Nemet zemē!”, katrs bērns  uzzīmēja tos priekšmetus, kurus nav jāmet zemē un pamatoja savu izvēli, bet pēc tam visi devās pastaigā, lai vērīgi apskatītu iestādes teritorijas apkārtni un salasītu nomestos priekšmetus. Taču, ne iestādes teritorijā, ne tās apkārtnē, atkritumu nebija. Bērni devās pie sētnieces, lai uzzināt, vai no rīta uz zemes bija atkritumi. Sētniece pastāstīja par to, ka bija atrasta tukša plastmasas pudele. Bērni pateicās sētniecei par viņas centīgo darbu un devās uz grupu, lai izdarītu secinājumus. Grupā notika izstāde  “Mans skaistais rudens Daugavpilī”, kura akcentēja katra bērna vēlmi izdaiļot apkārtni, lai tā būtu skaista un sakopta.
Lai samazinātu atkritumu daudzumu, izmantojot materiālus otrreiz, vecāki kopā ar bērniem darināja plastmasas pudeļu hanteles, kuras piepildīja ar dažādiem dabiskiem materiāliem. Šīs hanteles bērni izmantoja sporta pasākumā, kā arī plāno izmantot ikdienas rīta vingrošanā un sporta nodarbību laikā.
Vēl bērni izveidoja vāzes no plastmasas pudelēm, kurās var ievietot nokritušās koku lapas, kā arī ziedus.

Aktivitāšu foto var apskatīt Foto galerijā