Materiāli latviešu valodas zināšanu nostiprināšanai mājās

Cienījamie vecāki! Daugavpils Izglītības pārvalde sadarbībā ar pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem ir izstrādājusi materiālu latviešu valodas zināšanu atkārtošanai un nostiprināšanai vasarā pirms skolas bērniem kopā ar vecākiem. Aicinām izmantot dotos materiālus, lai bērniem, aizejot uz skolu, būtu atbilstošs latviešu valodas zināšanu līmenis.

Materiāls ir ievietots  Izglītības pārvaldes mājas lapā  www.izglitiba.daugavpils.lv  nodaļas – Metodiskais darbs > sadaļā – Bilingvālā izglītība > apakšpunktā – Pirmsskola >   „Sveiki!” – materiāls latviešu valodas apguvei un atkārtošanai vasarā pirms skolas gaitu uzsākšanas 

Materiālu var printēt, kopēt.