Mēs lepojamies!

3.martā mūsu iestādes sagatavošanas grupas audzēkņi piedalījās Borisa Zahodera 100.gadadienai veltītajā izteiksmīgas runas konkursā, kuru organizēja Krievu kultūras centrs. Mūsu iestāde lepojas ar audzēkņu panākumiem: Marija Kozlova ieguva GrandPrix, Milana Leontjeva – 1.vietu un Emīls Koldobskis – 2.vietu. Izsakām pateicību pirmsskolas izglītības skolotājai Svetlanai Liščinskai un bērnu vecākiem.

Un audzēkņiem novēlam gūto pieredzi izmantot savas personības izaugsmei un turpmākām uzvarām! Jūs esat lieliski!