Kampaņa “Supervaronim nepazust”

Mūsu iestādes vecākās un sagatavošanas grupas piedalījās Valsts policijas rīkotajā bērnu drošības kampaņā “Supervaronim nepazust”!

“Supervaronim nepazust” ir Valsts policijas iniciēta un kopīgi ar sadarbības partneriem īstenota bērnu drošības kampaņa, kuras mērķis ir mudināt sabiedrību apzināties kopīgo atbildību par mūsu bērniem un viņu drošību.
Grupu skolotāji pārrunāja ar bērniem jautājumus, kas saistīti ar viņu drošību un rīcību dažādās situācijās. Bērniem zināšanas tika pasniegtas rotaļdarbību veidā, kas sniedza viņiem pārliecību, ka ikviens bērns, kurš zina, kā rīkoties nokļūstot neparedzētā situācijā, ir “Supervaronis”! Viņa zināšanas par pieciem ar drošību saistītiem jautājumiem, kļūst par bērna superspējām, kas viņu var aizsargāt.

Pieci jautājumi, uz kuriem katram bērnam būtu jāzina atbildes:

Ko darīt, ja esi nokļuvis ķezā?

Kāds ir palīdzības tālruņa numurs?

Kur ir tavas mājas?

Kā sauc tavus vecākus?

Kāds ir vecāku telefona numurs?

Valsts policija, akcijas ietvaros, atsūtīja mums  materiālus: plakātus, Supervaroņa brilles un apliecības, kuri arī tika izmantoti tematiskajās rotaļnodarbībās. Bērni paši izdomāja dažādas situācijas un iejutās Supervaroņu lomās, steidzoties palīgā tiem, kam nepieciešama palīdzība.