Skolotāju diena

 

6.oktobrī profesionālie svētki mūzikas zālē pulcināja kopā iestādes pedagogus. Tika sumināti iestādes pedagogi, kuri piedalījās Daugavpils Izglītības pārvaldes izsludinātajā konkursā “Pedagoģiskās meistarības balva 2017” un saņēma IP pateicības rakstus sekojošās  nominācijās:

  • Svetlana Liščinska – “Pedagogu sadarbības veicināšana kompetenču izglītības kontekstā”
  • Viktorija Jakubovska – “Atbalsts pedagogiem kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanā”
  • Svetlana Bļiznakova – “Atbalsts pedagogiem kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanā”

Tika pasniegti iestādes pateicības raksti arī citiem pedagogiem par ieguldīto darbu bērnu sagatavošanai skolai, par dalību UNESCO AS projekta un eTwinning projekta aktivitātēs, par bērnu individuālo spēju attīstīšanu un popularizēšanu, kā arī citas pateicības.

Pasākuma turpinājumā, Starptautiskai skolotāju dienai par godu, mūsu iestādes pedagogi piedalījās aktivitātē “Mans vaļasprieks”, kuras laikā iepazīstināja savus kolēģus ar saviem vaļaspriekiem – dzejošana un dzejas lasīšana, grāmatu lasīšana, adīšana, tamborēšana, izšūšana, rokdarbi no papīra, ziedu izgatavošana no auduma, rotaļlietu izgatavošana, pīrāgu, kūciņu un cepumu cepšana, gleznošana, braukšana ar smailīti, ceļošana.

Pedagogi ir radošas personības, taču mūsdienu dzīves ritms ir pārāk straujš, lai atlicinātu laiku vaļaspriekam, tāpēc, jo īpaši bi

ja prieks par to, ka mūsu pedagogiem ir daudz enerģijas un dzīvesprieka, kas piemīt pašiem un ar kuru var dalīties ar citiem.

 

 

 

 

 

 

Lai pietiek enerģijas un dzīvesprieka visam mācību gadam!

Nelielu aktivitātes ieskatu var aplūkot Foto galerijā