Pasaules dzejas diena

Atzīmējot Pasaules dzejas dienu, kas ir UNESCO starptautisko svinamo dienu sarakstā, 23.martā Daugavpils pilsētas 20.pirmsskolas izglītības iestādē tika organizēts izteiksmīgās runas konkurss “Pasakainie dzejoļi”, kurš tika veltīts Korneja Čukovska 135 gadu jubilejai.
Konkurss sākās ar video fragmentu, kurā Kornejs Čukovskis skaitīja savus dzejoļus bērniem. Mūsu audzēkņi ieraudzīja smaidīgu, labestīgu un jautru cilvēku, kurš iedrošināja un uzslavēja filmā redzamos bērnus. Tas nomierināja un iedrošināja arī mūsu konkursa dalībniekus, viņi droši un smaidīgi nāca skatītāju priekšā. Konkursā piedalījās 4-7 gadus veci audzēkņi, kuri skaitīja patstāvīgi izvēlētos dzejoļus. Mēneša laikā bērni kopā ar grupu skolotājām pētīja  K.Čukovska daiļradi krāsainajās grāmatās, klausījās dzejoļu lasījumus, skatījās pēc K.Čukovska dzejoļu motīviem uzņemtās  multfilmas un zīmēja ilustrācijas dzejoļiem.
Konkursa žūrijas apspriedes laikā bērni ar aizrautību skatījās 1954.gadā uzņemtu multfilmu “Mojdodirs”. Konkurss noslēdzās ar dalībnieku apbalvošanu un pateicības vārdiem bērniem, skolotājiem un vecākiem par kopīgi paveikto darbu.

Konkursa norisi skatīt Foto galerijā