Aktivitātes novembrī

Novembris ir patriotisma audzināšanas mēnesis:
• No 10. līdz 15.novembrim notika Lāčplēša dienai veltīti sporta svētki ar tēviem.
• 14.novembrī mūsu iestādi apmeklēja Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes kinologi ar saviem dienesta suņiem,kuri demonstrēja savas prasmes- izpildīja komandas, meklēja narkotikas, aizturēja likuma pārkāpējus. Pasākuma noslēgumā bērni varēja paglaudīt suņus un nofotografēties kopā ar ciemiņiem.
• Vecāki tika iesaistīti latvju rakstu jostu veidošanā, kuras vēlāk rotāja kāpņutelpu sienas.
• 17. novembrī notika Latvijas Republikas proklamēšanas 98.gadadienai veltīti pasākumi.
• 23.novembrī Ceriņu bibliotēkā notika tematisks pasākums “Latvijas dārgumu lādīte”, kuru apmeklēja vecāko un sagatavošanas grupu bērni. Pasākuma dalībnieki no ozollapām karoga krāsā izveidoja Latvijas spēka simbolu – krāšņu ozolkoku. Bibliotekāre iepazīstināja bērnus ar latviešu autoru dzejoļu grāmatu “Iesim pasaulē”, uz kuras pamata tika veidota pasākuma prezentācija. Pasākuma dalībnieki kopā ar bibliotekāri lasīja U.Ausekļa un J.Baltvilka dzejoļus par Latviju, meklēja atskaņas, atdarināja skaņas un kustības. Bērni noskaitīja dzejoļus par Latviju, kurus iepriekš bija iemācījušies. Lasot U. Ausekļa dzejoli “Trikāta kā cīruļi trinkšķina”, bērni ar interesi klausījās putnu balsis. Pasākuma izskaņā bērni labprāt noskatījās leļļu izrādi pēc M.Stārastes pasaku motīviem.

Ieskatu aktivitātēs var apskatīt Foto galerijā