Makulatūras un izlietoto bateriju vākšanas konkursi

Lai veicinātu bērnu izpratni par ilgtspējīgās attīstības nozīmi,
mūsu iestāde piedalās
MAKULATŪRAS un IZLIETOTO BATERIJU VĀKŠANAS KONKURSOS „TĪRAI LATVIJAI”
un aicina aktīvi piedalīties audzēkņu vecākus un darbiniekus!
Konkursu mērķi:
• Rosināt bērnus rīkoties videi draudzīgi, lai saudzētu dabas resursus.
• Pievērst bērnu uzmanību makulatūras šķirošanas nepieciešamībai un nozīmei ikdienas dzīvē.
• Veidot izpratni, ka pareizi sašķiroti un nodoti atkritumi pārstrādei kļūst par vērtīgām izejvielām jaunu produktu ražošanā.
• Veicināt bērnu izpratni par izlietoto bateriju kaitīgo ietekmi uz vidi.
• Rosināt bērnus caur praktisku darbību ikdienā samazināt apkārtējās vides piesārņojumu ar videi bīstamiem atkritumiem.

1.MAKULATŪRAS VĀKŠANA no 7.11.2016. līdz 13.03.2017.
• Konkursa ietvaros drīkst vākt: biroja, kopējamo, piezīmju, zīmēšanas papīru, grāmatas (arī ar auduma vāciņiem), avīzes, glancētos žurnālus, bukletus, katalogus, burtnīcas, klades, kartona izstrādājumus (kartonam jābūt salocītam).
• Žurnālus un avīzes pirms izmešanas nav nepieciešams atskavot.
• Nedrīkst likt: fotogrāfijas, izlietoti papīra trauki, uzlīmes.
Minimālais izvešanas apjoms – 100 kg

Visi Konkursa Dalībnieki par katru savākto tonnu makulatūras saņems 5 kg
biroja vai zīmēšanas papīru (pēc izglītības iestādes ieskatiem).

2. IZLIETOTO BATERIJU VĀKŠANA no 7.11.2016. līdz 28.02.2017.

Minimālais savākto bateriju daudzums – 30 kg

Visi Konkursa Dalībnieki saņems pateicības rakstu par piedalīšanos izlietoto bateriju Konkursā.

UZVARĒTĀJU NOTEIKŠANA

Uzvarētāji tiek noteikti divās kategorijās:
1.Pēc visvairāk savāktā makulatūras vai bateriju daudzuma uz vienu izglītības iestādes audzēkni.
2.Pēc visvairāk savāktā makulatūras vai bateriju daudzuma izglītības iestādē.
3.Konkursa Dalībniekam ir iespēja reģistrēt vienu aktīvāko audzēkni no mācību iestādes makulatūras vai bateriju vākšanā individuālās balvas nominācijai.

Vairāk informācijas skatiet www.zalajosta.lv