Miķeļdiena

Miķeļdiena ir rudens saulgriežu un ražas svētki. Miķeļi tiek svinēti mūsu iestādē katru gadu ar jautrām rotaļām, dejām, dziedāšanu, mīklu minēšanu un Miķeļdienas tirgu, kurā bērni pārdod pašmāju augļus, mājās gatavotus gardumus un paštaisītus suvenīrus. Grupas un āra zālienus rotā no dārzeņiem un augļiem veidoti cilvēciņi, transporta līdzekļi un citi veidojumi.

Skatīties Foto galerijā