Starptautiskā rakstpratības diena

8.septembrī sagatavošanas grupā notika Starptautiskai rakstpratības dienai veltīta UNESCO ASP aktivitāte.
Aktivitātes laikā bērni iepazinās ar rakstpratības pirmssākumiem un informācijas nodošanas veidiem, dažādu tautu rakstu zīmēm, seno papīru, rakstāmpiederumiem. Bērni kopā ar skolotāju Ludmilu Lociku mēģināja atšifrēt simbolu vēstījumu, bet noslēgumā bērni viens otram demonstrēja savu lasītprasmi.

Aktivitātes norisi var vērot foto galerijā.