Starptautiskā dzimtās valodas diena

Ik gadu 21.februārī visā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā dzimtās valodas diena. Tā kā šogad tiek atzīmēta dzejnieces Agnijas Barto 110.gadadiena, Daugavpils pilsētas 20.pirmsskolas izglītības iestāde šo dienu nolēma veltīt dzejnieces daiļradei, kas ir domāta bērniem.

Pirmsskolas izglītības grupu skolotājas iepazīstināja vidējās, vecākās un sagatavošanas grupu bērnus ar Agnijas Barto dzejoļu grāmatām, rādīja multfilmas, kuras uzņemtas pēc dzejnieces A.Barto dzejoļu motīviem. Bērniem ļoti patīk šie dzejoļi, jo viņi ir tik vienkārši, saprotami un tos ir viegli iemācīties no galvas.

Grupās notika izteiksmīgas runas konkursi. Lasījumus vērtēja bērni, grupas skolotājas un vecāki. Labākie dzejoļu lasītāji tika izvirzīti iestādes izteiksmīgās runas konkursam “Jautrie dzejoļi”. Iestādes konkursa žūrijā bija iestādes vadītāja J.Gridjuško, vadītājas vietnieks D.Vilmane un logopēds S.Beynarovich. Visi bērni bija labi sagatavojušies konkursam, katrs saņēma pateicības rakstu un saldu balvu.

Uz Daugavpils Krievu kultūras centra organizēto izteiksmīgās runas konkursu “Jautrā dzeja” tika izvirzīti četri sagatavošanas grupu audzēkņi. Pilsētas konkursā viņi ļoti labi uzstājās un saņēma godalgotās vietas : Marija Lapa – 1.vietu, Ieva Sļadzevska – 2.vietu, Daniils Luns – 2.vietu, Viktorija Velička – 2. vietu.

Mēs lepojamies ar saviem audzēkņiem!

Foto no iestādes konkursa var apskatīt foto galerijā.

Diplom