Pasaules ūdens diena

22.martā kopš 1993.gada visā pasaulē pēc Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) iniciatīvas tiek atzīmēta Pasaules ūdens diena, un tās koordinatore ir Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija (UNESCO). Latvijā Pasaules ūdens diena plaši tiek atzīmēta kopš 1996.gada.

Lai pievērstu ikviena cilvēka, arī pirmsskolas vecuma bērna uzmanību ūdens svarīgajai nozīmei, iestādē šī temata ietvaros notika dažādas aktivitātes. Mazie pirmsskolnieki ar prezentāciju, video, rotaļu un eksperimentu palīdzību uzzināja daudz jauna par ūdeni un tā lomu cilvēka dzīvē un dabas norisēs , atbildot uz galveno jautājumu „Kāpēc ūdens nepieciešams ik dienu?” Dažādās vecuma grupās bērni salīdzināja dažādus ūdens agregātstāvokļus, eksperimentēja ar ūdenī šķīstošām un nešķīstošām vielām, peldošiem un grimstošiem priekšmetiem, ar prieku pūta burbuļus. Lai taupītu ūdens resursus, bērni kopā ar skolotājām vingrinājās mazgāt rokas pareizi, netērējot ūdeni bez vajadzības. Aktivitātes bija ļoti jautras un izzinošas. Galvenais bērnu secinājums bija: “Ūdens ir dabas bagātība, bez kuras nevar iztikt cilvēks un citas dzīvās būtnes – augi un dzīvnieki”.

Foto par Ūdens dienas norisēm var apskatīt Foto galerijā.