Saskaņā ar Ekoskolas Rīcības plānu tika īstenotas sekojošas aktivitātes:

  1. Lai veidotu bērniem izpratni, ka jaunu rotājumu iegāde palielina dažādu dabas resursu nevajadzīgu izlietošanu, bet rotājumu veidošana no otrreiz izmantojamiem vai dabas materiāliem, pirmkārt, samazina atkritumu daudzumu un līdz ar to saudzē vidi un , otrkārt, sniedz gandarījumu par ieguldīto darbu, kas veido pozitīvas emocijas, kuras savukārt stiprina mūsu imunitāti un veselību, iestādes telpu un āra rotāšanai tika izmantoti otrreiz izmantotie materiāli -avīzes, reklāmu bukleti, kartona iepakojums, CD diski, izmantotie dāvanu maisiņi un dāvanu iesaiņojamais papīrs, izmantotie spīguļi, lentītes, dabas materiāli – čiekuri u.c.

Lasīt vairāk “Ekoskolas rīcības plāna aktivitātes decembrī”

2022.gadā Rīcības dienas notika no 7. – 13.novembrim ar kopīgu saukli “Mazas rīcības – liela ietekme!”
Rīcības dienu kampaņas mērķi:
  • Rīkoties ilgtspējīgas nākotnes vārdā;
  • Mudināt jauniešus būt par pārmaiņu ierosinātājiem;
  • Attīstīt jauniešu un visu iesaistīto sadarbības un pilsoniskās līdzdalības kompetenci;
  • Iesaistīt visu izglītības iestādi un sabiedrību;
  • Papildināt izglītības iestāžu izvēlētās gada tēmas ar pieredzi akcijās un pasākumos, kas tiktu rīkotas vienlaicīgi visā Latvijā;
  • Veidot Rīcības dienas par nacionālu vērtību, uzsverot bērnu un jauniešu rosinātu pārmaiņu nozīmīgumu, motivēt vecākus un sabiedrību tajās aktīvi iesaistīties.

Lasīt vairāk “Rīcības dienas 2022”

No 23. līdz 30. septembrim ­– visā Latvijā, kā arī Daugavpils pilsētas 20.pirmsskolas izglītības iestādē startēja Eiropas Sporta nedēļa, kuras moto – “Piecelies un piecel citus!”, bet galvenais mērķis ir motivēt cilvēkus kļūt fiziski aktīviem ikdienā, vairot izpratni par regulāras sportošanas ieguvumiem veselībai un vispārējai dzīves kvalitātei. Lasīt vairāk “Eiropas Sporta nedēļas 2022 aktivitātes”

Kur palika vasariņa,
Ka tik ātri aiztecēja?
Tā aizgāja uz jūriņu,
Puķu ziedus lasīdama.

Sveiki bērni un vecāki!
Šodien ir jau rudens pirmais mēnesis- septembris.
Bet atmiņā vēl piedzīvotais vasarā. Daudzi no jums  atpūtās
pie jūras vai devās izbraukumā uz laukiem.
Bet šodien mēs svinam svētkus -1.septembri, jeb Zinību dienu!

Vasara kad beidzas
Darbā visi steidzas
Rudens bērnudārzā klāt,
Gribas uzdziedāt!

Lasīt vairāk “2022.gada Zinību diena”

Iestādē vienu dienu tika izsludināta akcija “Viena diena bez automašīnas!”, kuras mērķis bija  veicināt bērnu vecāku un darbinieku izpratni par privātā autotransporta izmantošanas ietekmi uz vidi un aicināt  izmēģināt videi draudzīgākus pārvietošanās veidus, lai nogādātu bērnu uz pirmsskolas izglītības iestādi vai ierastos darbā – iešana kājām, braukšana ar velosipēdu, elektroskūteri, braukšana ar sabiedrisko transportu, ja vajag mērot garu ceļu. Lasīt vairāk “Viena diena bez automašīnas!”