Projekti

No 2012.gada līdz 2018.gadam Daugavpils pilsētas 20.pirmsskolas izglītības iestāde piedalās UNESCO Asociēto skolu projektā.

Īstenotās aktivitātes:

 1. UNESCO nedēļa
  2012./2013. m.g. fotoreportāžas veidošana par Daugavas lokiem.
 2. Eiropas Sporta nedēļa
  2015./2016.m.g. no 7.septembra– 11.septembrim sporta aktivitātes iesaistot audzēkņus, vecākus un iestādes darbiniekus.
 3. Starptautiskā tolerances diena (katru gadu)
  Pasākumi 5 – 7 gadus veciem audzēkņiem.
 4. Eiropas atkritumu samazināšanas nedēļa.
  Sadarbībā ar Daugavpils dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola” skolotāju Tatjanu Fjodorovu, 26. novembrī seminārs – praktikums iestādes bērnu vecākiem un pirmsskolas izglītības skolotājiem par tēmu „Materiālu atkārtotas izmantošanas iespējas”.
 5. Starptautiskās dzimtās valodas diena
  2012./2013. m.g. konkurss5 – 7 gadus veciem audzēkņiem „Dzejoļu burvība”.
  2013./2014. m.g. pasākumi sadarbībā ar Daugavpils Baltkrievu un Daugavpils Poļu kultūras centru pārstāvjiem. Izstāde „Ābece” sadarbībā ar 5 – 7 gadus vecu audzēkņu vecākiem.
  2014./2015. m.g. pasākums „Rainim un Aspazijai 150” sadarbībā ar J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolas skolotāju.
  2015./2016.m.g. izteiksmīgās runas konkurss „Jautrie dzejoļi”, veltīts dzejnieces A.Barto 150 gadu jubilejai.
 6. Pasaules dzejas diena
  2013./2014. m.g. tikšanās ar dzejnieci T.Trutjko, bērnu zīmējumu izstāde par T.Trutjko grāmatām „Zooparks” un „Lauku sēta”.
 7. „Pasaules ūdens diena ”
  2012./2013. m.g. „Ūdens nedēļas” aktivitātes:
  ekskursija uz SIA „Daugavpils ūdens” muzeju;
  -Pilsētas mēroga seminārs par tēmu „Īpaša ūdens maģija pirmsskolas vecuma bērniem: izzinoši-praktiskās darbības organizācija ar ūdeni”. Bērnu izzinošas praktiskās darbības (eksperimenti, pētījumi). Psihologa konsultācija „Ūdens ietekme uz bērnu psihi”, videofilma „Bērnu domas par ūdeni”, plastilīna multfilma „Ūdens dabā” – sadarbībā ar vecākiem.
  2015./2016.m.g. pasākumi „Ūdens maģija” grupās. Eksperimenti ar ūdeni, ūdens īpašību izpēte.
 8. Starptautiskā teātra diena (katru gadu)
  2 -7 gadus vecu audzēkņu grupu teatralizēti uzvedumi.
 9. „Pasaules preses brīvības diena”
  2012./2013.m.g. pasākums „Avīžu turnīrs” sadarbībā ar preses pārstāvjiem un bērnu vecākiem.
 10. Starptautiskā koku stādīšanas akcija „100 miljoni koku”
  2012./2013.m.g. sadarbībā ar vecākiem iestādīti 39 šķirnes stādi: liepas, pīlādži, tūjas, egles, kadiķi.
  2013./2014.m.g. 5-7 gadus veci audzēkņi iestādīja 10 klinšrozīšu krūmus.
  2014./2015.m.g. 5-7 gadus veci audzēkņi iestādīja 59 klinšrozīšu krūmus.

No 2010.gada Daugavpils pilsētas 20.pirmsskolas izglītības iestāde piedalās eTwinning starptautiskajos projektos

Īstenotie projekti:

 1. 2010./2011. m.g. „Traditional national holidays”. Projekta mērķis – iepazīties ar dažādu tautu kultūru un to nacionālajiem svētkiem.
 2. 2010./2011. m.g. starptautiskā konferenceTolerances veicināšana bērnu komunikācijas procesā, iepazīstinot ar citas tautas kultūru, izmantojot mūsdienīgas tehnoloģijas” ar Skype- IP telefonijas programmas starpniecību, sadarbībā ar Šedovas (Lietuva) pirmsskolas izglītības iestādes pedagogiem un audzēkņiem.
 3. 2010./2011. m.g. „Safe road”. Projekta mērķis – iegūt zināšanas,prasmes aizsargāt savu un citu veselību uz ceļa.
 4. 2011./2012. m.g. „Celebrations All Year Long!”. Projekta mērķis – uzzināt citu valstu pieredzi svētku svinēšanā izmantojot mākslu, amatniecību, stāstu stāstīšanu, mūziku, dzeju, utt.
 5. 2012./2013.m.g. „Eiropas valstīs bērnu dzimšanas dienas” . Projekta mērķis – iepazīstināt starptautiskos projekta partnerus ar citu tautu bērnu dzimšanas dienu svinēšanas tradīcijām.
 6. 2013./2014.m.g.starptautiskā konference „Starptautiskās sadarbības iespējas eTwinning vidē pirmsskolā”
 7. 2014./2015.m.g. „Magic children’s crafts”. Projekta mērķis – paplašināt audzēkņu zināšanas par Eiropu, cik dažādi mēs esam un kas mūs visus vieno. Paplašināt bērnu zināšanas par Eiropu, parādīt savas prasmes, dalīties pieredzē un gūt jaunas zināšanas par rokdarbu iespējām.
 8. 2015./2016.m.g. „Flower in a child’s hand”. Projekta mērķis – paplašināt bērnu zināšanas par augiem, iemācīt tos stādīt, par tiem rūpēties, dalīties pieredzē ar citu valstu bērniem.