Gallery Category: 2017./2018.m.g.

  • Latvijas Veselības nedēļa
  • Starptautiskā Teātra diena 2018
  • Meteņdiena
  • Valentīndiena
  • Skolotāju diena
  • UNESCO nedēļas aktivitātes
  • Eiropas Sporta nedēļa 2017
  • Miķeļdiena