Foto galerija

 • Eiropas Sporta nedēļa 2017
 • Miķeļdiena
 • Veselības nedēļa
 • eTwinning projekts “Fun and Games Math”
 • eTwinning projekts “Latviešu kultūras izpēte starp novadiem.” 2016./2017.m.g.
 • UNESCO ASP sadraudzības pasākums “Vērtību ritmos”
 • Sadraudzības svētki
 • Vecmāmiņu un vectētiņu diena
 • Meteņi
 • Pākšaugu svētki