Foto galerija

  • Putras diena 2018
  • Eiropas sporta nedēļa
  • Zinību diena
  • Latvijas Veselības nedēļa
  • Starptautiskā Teātra diena 2018
  • Meteņdiena
  • Valentīndiena
  • Starptautiskā rakstpratības diena
  • Skolotāju diena
  • UNESCO nedēļas aktivitātes