Foto galerija

  • Meteņdiena
  • Valentīndiena
  • Starptautiskā rakstpratības diena
  • UNESCO nedēļas aktivitātes
  • Eiropas Sporta nedēļa 2017
  • Miķeļdiena
  • Veselības nedēļa
  • UNESCO ASP sadraudzības pasākums “Vērtību ritmos”
  • Sadraudzības svētki
  • Vecmāmiņu un vectētiņu diena