eTwinning

No 2010.gada Daugavpils pilsētas 20.pirmsskolas izglītības iestāde piedalās eTwinning starptautiskajos projektos

Īstenotie projekti:

 1. 2010./2011. m.g. „Traditional national holidays”. Projekta mērķis – iepazīties ar dažādu tautu kultūru un to nacionālajiem svētkiem.
 2. 2010./2011. m.g. starptautiskā konferenceTolerances veicināšana bērnu komunikācijas procesā, iepazīstinot ar citas tautas kultūru, izmantojot mūsdienīgas tehnoloģijas” ar Skype- IP telefonijas programmas starpniecību, sadarbībā ar Šedovas (Lietuva) pirmsskolas izglītības iestādes pedagogiem un audzēkņiem.
 3. 2010./2011. m.g. „Safe road”. Projekta mērķis – iegūt zināšanas,prasmes aizsargāt savu un citu veselību uz ceļa.
 4. 2011./2012. m.g. „Celebrations All Year Long!”. Projekta mērķis – uzzināt citu valstu pieredzi svētku svinēšanā izmantojot mākslu, amatniecību, stāstu stāstīšanu, mūziku, dzeju, utt.
 5. 2012./2013.m.g. „Eiropas valstīs bērnu dzimšanas dienas” . Projekta mērķis – iepazīstināt starptautiskos projekta partnerus ar citu tautu bērnu dzimšanas dienu svinēšanas tradīcijām.
 6. 2013./2014.m.g.starptautiskā konference „Starptautiskās sadarbības iespējas eTwinning vidē pirmsskolā”
 7. 2014./2015.m.g. „Magic children’s crafts”.

Projekta mērķis – paplašināt audzēkņu zināšanas par Eiropu, cik dažādi mēs esam un kas mūs visus vieno. Paplašināt bērnu zināšanas par Eiropu, parādīt savas prasmes, dalīties pieredzē un gūt jaunas zināšanas par rokdarbu iespējām. Bērni iepazinās ar citu valstu bērnu radošajām prasmēm, dažādiem mākslas veidiem un iepazīstināja ar mūsu valsti un tās kultūras bagātībām, daloties ar savām rokdarbu prasmēm un Latvijas amatniecības veidiem. Projekta laikā bērniem tika attīstīta radošā domāšana un savu interesu un prasmju izzināšana. Projektā piedalījās vecākās un sagatavošanas grupu bērni.

 1. 2015./2016.m.g. „Flower in a child’s hand”.

Projekta darbības laiks no 02.01.2016. līdz 31.05.2016. Projektā piedalījās vecākās un sagatavošanas grupu bērni. Projekta mērķis – paplašināt bērnu zināšanas par augiem, iemācīt tos stādīt, par tiem rūpēties, kā arī parādīt, cik dažādi mēs esam un cik daudzas lietas apvieno mūs, paplašināt bērnu zināšanas par Eiropu, sniegt iespēju bērniem sazināties ar  projekta iesaistīto Eiropas dalībvalstu bērniem un dalīties pieredzē ar citu valstu bērniem, izmantojot radošus līdzekļus. Projekta gaitā bērniem bija iespēja attīstīt savas komunikācijas prasmes ar saviem vienaudžiem no citām valstīm. Mācījāmies ziedu nosaukumus ne tikai savā valodā, bet arī citās Eiropas valodās. Bērni guva zināšanas par ziediem, kopšanas paņēmieniem. 5 – 7 gadus veci bērni pastāstīja par mūsu pilsētu un izglītības iestādi ziedu valodā – kādas puķes aug pilsētā, iestādē un tās teritorijā. Kopā ar bērniem uzlabojām mākslinieciskās prasmes – zīmējām ziedus ar dakšām, līmējām no kreppapīra, taisījām puķes no vates kociņiem, kokteiļa salmiņiem. Projekta nogalē tika organizēta starptautiskā bērnu darbu izstāde Lietuvā, par ko mūsu pirmsskolas iestāde saņēma sertifikātu. Projekts “Flower in a child is hand” ieguva Eiropas sertifikātu.

 1. 2016./2017.m.g. Starptautisks projekts “May childrens friendshih and games thrive in Europe!”
 2. 2016./2017.m.g. Starptautiskais projekts “Finger world”

Projekta darbība no 17.01.2017. līdz 17.04.2017. Šī projekta laikā 5 -7 gadus veci bērni rotaļformā un rotaļdarbībā izpildīja dažādus uzdevumus sīkās motorikas attīstīšanai. Sadarbības procesa laikā projekta partneri piedāvāja mums savas interesantākās un iemīļotākās spēles sīkās motorikas attīstīšanai. Savukārt Daugavpils 20.pirmsskolas izglītības iestādes vecākās un sagatavošanas grupu skolotājas dalījās pieredzē un piedāvāja sadarbības partneriem savas idejas, kā var izmantot knaģus, kā arī iemācīja partnerus veikt pirkstiņvingrojumus “Tīģerēns”, veikt plaukstiņu masāžu ar masāžas bumbiņām un vienlaicīgi vingrināt runas aparātu – vingrinājums “Burvju mākslinieks”, demonstrēja pirkstiņteātri, izmantojot pirkstiņlelles no dzijas, auduma un kartona.

 1. 2017./2018.m.g. Nacionālais projekts “Latviešu kultūras izpēte starp novadiem”

Šajā projektā piedalījās mūsu pirmsskolas iestāde un Vidzemes novada Salaspils pirmsskolas izglītības iestāde “Jāņtārpiņš”. Projektā piedalījās vecākās un sagatavošanas grupu bērni. Projekta mērķis – iepazīt Latgales un Vidzemes novadu tērpus un tradīcijas. Bērni iepazinās un izpētīja sava novada – Latgales tautas tērpu un salīdzināja ar Vidzemes. Klausījāmies latgaliešu dziesmas, dejojām tautas dejas. Ziemassvētkos iepazināmies un nogaršojām latgaliešu tradicionālos ēdienus. Bērni salīdzināja latviešu un latgaliešu alfabētus.

 1. 2017./2018.m.g. Starptautiskais projekts “Fun and Games Math”

 Projekta mērķis ir dalīties ar matemātiskām spēlēm, kuras pedagogi izmanto 5-7 gadus vecu bērnu matemātikas rotaļnodarbībās, kuras izdomā paši bērni, izvietot blogā spēļu aprakstus un instrukcijas, veidot foto galeriju, kā arī veidot bērniem interesi par matemātiskiem jēdzieniem, motivēt bērnus radoši izpausties, izmantojot matemātiskās spēles ikdienas dzīvē. Projektā iesaistītās skolotājas dalījās pieredzē, kā var izmantot dabas materiālus matemātikas rotaļdarbībās, bērniem tika attīstīta interese par matemātiku, attīstījām loģisko domāšanu un mudinājām izmantot matemātiskās zināšanas ikdienā. Pagatavojām jaunas spēles un dalījāmies ar citu valstu bērniem. Projekta beigās visas spēles bija apkopotas blogā.

 1. 2018./2019.m.g. Starptautiskais projekts “Fun and Games Math”

Projekts turpinās vidējā un sagatavošanas grupā.

 1. 2018./2019.m.g. Starptautiskais projekts  Flashmob dance

Projekts  5-7 gadu veciem bērniem fiziskai attīstībai ar horeogrāfijas elementiem. Projekta mērķi : Motivēt bērnus sportot, dejot un radoši darboties un sadarboties.
Gala rezultāts: Flashmoba deja, internet translācija, kopīgs video.
2 mēnešu laikā fiziskās attīstības mācībās bērni izdomās dažādas kustības un ar skolotāju palīdzību izveidos no tām deju. Iemācīsies un visi kopā sarunātā laikā katrs savā pilsētā uzstāsies ar flashmob deju. Deja tiks translēta internet vietnē, gala rezultātā būs pieejams kopīgs video klips. Projekta gaitā paredzētas sekojošas aktivitātes:
1) ievadaktivitāte – Integrēta nodarbība par to kas ir “flashmob”, video skatīšanas, apspriešana;
2) mūzikas klausīšanās, apspriešana grupā, pamata kustību izvēle (piedāvāt bērniem izdomāt savas kustības, apspriest ar projekta dalībniekiem);
3) video filmēšana partneriem;
4) partneru video noskatīšanās un dejas apspriešana caur Skype;
5) dejas soļu mācīšanās;
6) flashmobs/ interneta translācija;
7) video montāža.

Projektu foto var apskatīt Foto galerijā.